lørdag 1. juni 2013

Forkastet forsideforslag

Tor har lekt seg med iPaden. Denne føler vi har for mange elementer på seg.


Tor tegner

Nye sider holder på å lages. Og vi holder på med en ny timelapsefilm. Kommer plutselig!